بازنگری ۴ موسسه مهم در پیش بینی قیمت نفت در سال ۲۰۱۶/ طلای سیاه باز هم سقوط می کند؟

بازنگری ۴ موسسه مهم در پیش بینی قیمت نفت در سال ۲۰۱۶/ طلای سیاه باز هم سقوط می کند؟
میانگین قیمت نفت خام در سال گذشته میلادی با ۴۲ دلار کاهش نسبت به سال ۲۰۱۴ به ۵۲ دلار در هر بشکه رسید .

بازنگری ۴ موسسه مهم در پیش بینی قیمت نفت در سال ۲۰۱۶/ طلای سیاه باز هم سقوط می کند؟

میانگین قیمت نفت خام در سال گذشته میلادی با ۴۲ دلار کاهش نسبت به سال ۲۰۱۴ به ۵۲ دلار در هر بشکه رسید .
بازنگری ۴ موسسه مهم در پیش بینی قیمت نفت در سال ۲۰۱۶/ طلای سیاه باز هم سقوط می کند؟

فروش بک لینک