بازدید شهردار از کتابخانه عمومی سلیمانداراب رشت

بازدید شهردار از کتابخانه عمومی سلیمانداراب رشت
مدیرکل کتابخانه های عمومی استان گیلان و شهردار کلانشهر رشت از روند احداث کتابخانه عمومی سلیمانداراب رشت بازدید کردند.

بازدید شهردار از کتابخانه عمومی سلیمانداراب رشت

مدیرکل کتابخانه های عمومی استان گیلان و شهردار کلانشهر رشت از روند احداث کتابخانه عمومی سلیمانداراب رشت بازدید کردند.
بازدید شهردار از کتابخانه عمومی سلیمانداراب رشت

مدرسه