بازدید دو میلیون و ۴۰۰ هزار نفر از اماکن گردشگری آذربایجان شرقی در نوروز ۹۵

بازدید دو میلیون و ۴۰۰ هزار نفر از اماکن گردشگری آذربایجان شرقی در نوروز ۹۵
مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی از بازدید بیش از دو میلیون و ۴۰۰ هزار نفر از ۲۷ اسفند ۹۴ تا پایان سیزدهمین روز فروردین ۹۵ از اماکن تاریخی، طبیعی و گردشگری آذربایجان شرقی در نوروز ۹۵ خبر داد.

بازدید دو میلیون و ۴۰۰ هزار نفر از اماکن گردشگری آذربایجان شرقی در نوروز ۹۵

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی از بازدید بیش از دو میلیون و ۴۰۰ هزار نفر از ۲۷ اسفند ۹۴ تا پایان سیزدهمین روز فروردین ۹۵ از اماکن تاریخی، طبیعی و گردشگری آذربایجان شرقی در نوروز ۹۵ خبر داد.
بازدید دو میلیون و ۴۰۰ هزار نفر از اماکن گردشگری آذربایجان شرقی در نوروز ۹۵

خرید بک لینک