بازدید از اماکن تاریخی همدان رایگان است

بازدید از اماکن تاریخی همدان رایگان است
مسئول امور موزه های اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری همدان گفت: در اولین روز از شهریور ماه که به نام و روز همدان شناخته شده است، بازدید از تمام اماکن تاریخی این شهر رایگان اعلام شد.

بازدید از اماکن تاریخی همدان رایگان است

مسئول امور موزه های اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری همدان گفت: در اولین روز از شهریور ماه که به نام و روز همدان شناخته شده است، بازدید از تمام اماکن تاریخی این شهر رایگان اعلام شد.
بازدید از اماکن تاریخی همدان رایگان است

تکست آهنگ