بازداشت سومین عضو شورای تبریز

بازداشت سومین عضو شورای تبریز
ایرنا نوشت: پس از دستگیری و بازداشت دو عضو شورای اسلامی شهر تبریز، امروز/ سه شنبه/ سومین عضو این شورا نیز بازداشت شد.

بازداشت سومین عضو شورای تبریز

ایرنا نوشت: پس از دستگیری و بازداشت دو عضو شورای اسلامی شهر تبریز، امروز/ سه شنبه/ سومین عضو این شورا نیز بازداشت شد.
بازداشت سومین عضو شورای تبریز

خرید بک لینک