بارش بی سابقه برف در تبریز/ زمستان هم چنین بارشی نبود!

بارش بی سابقه برف در تبریز/ زمستان هم چنین بارشی نبود!
در شانزدهمین روز از فصل بهار بارش حدود ۱۰ سانتی متر برف مردم آذربایجان شرقی را غافلگیر کرد!

بارش بی سابقه برف در تبریز/ زمستان هم چنین بارشی نبود!

در شانزدهمین روز از فصل بهار بارش حدود ۱۰ سانتی متر برف مردم آذربایجان شرقی را غافلگیر کرد!
بارش بی سابقه برف در تبریز/ زمستان هم چنین بارشی نبود!

فروش بک لینک