بارش برف بهاری در تبریز

بارش برف بهاری در تبریز
در یازدهمین روز از فصل بهار، بارش شدید برف که از عصر سه شنبه شروع شد شهر تبریز را سفید پوش کرد.

بارش برف بهاری در تبریز

در یازدهمین روز از فصل بهار، بارش شدید برف که از عصر سه شنبه شروع شد شهر تبریز را سفید پوش کرد.
بارش برف بهاری در تبریز

دانلود ها پلاس

مرجع سلامتی