بارش‌ها کمکی به خشکسالی کرده است؟/ ایران گرم تر شده است

بارش‌ها کمکی به خشکسالی کرده است؟/ ایران گرم تر شده است
ایسنا نوشت: رئیس مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران سازمان هواشناسی گفت: با وجود بارش‌های اخیر، خشکسالی انباشته شده و بلندمدت همچنان در بسیاری از مناطق کشور حاکم است.

بارش‌ها کمکی به خشکسالی کرده است؟/ ایران گرم تر شده است

ایسنا نوشت: رئیس مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران سازمان هواشناسی گفت: با وجود بارش‌های اخیر، خشکسالی انباشته شده و بلندمدت همچنان در بسیاری از مناطق کشور حاکم است.
بارش‌ها کمکی به خشکسالی کرده است؟/ ایران گرم تر شده است

بک لینک