بارسلونا با ۱۱ غایب بزرگ مقابل هرکولس

بارسلونا با ۱۱ غایب بزرگ مقابل هرکولس
ورزش سه نوشت:کاروان بارسلونا ساعتی پیش ال پرات را به مقصد آلیکانته ترک کرد تا امشب در دور یک شانزدهم نهایی کوپا دل ری مقابل هرکولس صف آرایی کند.

بارسلونا با ۱۱ غایب بزرگ مقابل هرکولس

ورزش سه نوشت:کاروان بارسلونا ساعتی پیش ال پرات را به مقصد آلیکانته ترک کرد تا امشب در دور یک شانزدهم نهایی کوپا دل ری مقابل هرکولس صف آرایی کند.
بارسلونا با ۱۱ غایب بزرگ مقابل هرکولس