بابک زنجانی حسن نیت نشان داد

بابک زنجانی حسن نیت نشان داد
باشگاه خبرنگاران جوان نوشت: وکیل بابک زنجانی گفت: موکلم در تازه‌ترین اقدام خود و به منظور جبران خسارت، فهرست اموال خارجی را خود به همراه یک وکالت بلا عزل به شرکت نفت داده است.

بابک زنجانی حسن نیت نشان داد

باشگاه خبرنگاران جوان نوشت: وکیل بابک زنجانی گفت: موکلم در تازه‌ترین اقدام خود و به منظور جبران خسارت، فهرست اموال خارجی را خود به همراه یک وکالت بلا عزل به شرکت نفت داده است.
بابک زنجانی حسن نیت نشان داد

فروش بک لینک