این هم یلدای تلخ بی‌خانمان‌ها!

این هم یلدای تلخ بی‌خانمان‌ها!
به بهانه شب یلدا، سلمان طاهری این کارتون را در روزنامه شهروند منتشر کرد.

این هم یلدای تلخ بی‌خانمان‌ها!

به بهانه شب یلدا، سلمان طاهری این کارتون را در روزنامه شهروند منتشر کرد.
این هم یلدای تلخ بی‌خانمان‌ها!