این مستند ایرانی در اسکار ٨٩ شانس دریافت جایزه دارد

این مستند ایرانی در اسکار ٨٩ شانس دریافت جایزه دارد
اعتماد نوشت: مهرداد اسکویی با فیلم «رویاهای دم صبح» توانست جایزه ویژه هیات داوران جشنواره داکوفست و پانزدهمین جایزه جهانی این فیلم را در سینمای مستند به دست آورد.

این مستند ایرانی در اسکار ٨٩ شانس دریافت جایزه دارد

اعتماد نوشت: مهرداد اسکویی با فیلم «رویاهای دم صبح» توانست جایزه ویژه هیات داوران جشنواره داکوفست و پانزدهمین جایزه جهانی این فیلم را در سینمای مستند به دست آورد.
این مستند ایرانی در اسکار ٨٩ شانس دریافت جایزه دارد

دانلود فیلم با لینک مستقیم