ایتالیا سفیر خود را از مصر فراخواند

ایتالیا سفیر خود را از مصر فراخواند
ایرنا- ایتالیا روز جمعه سفیر خود در مصر را به منظور رایزنی برای اعتراض به نبود پیشرفت در تحقیقات مربوط به قتل یک دانشجوی ایتالیایی در مصر به کشور فراخواند.

ایتالیا سفیر خود را از مصر فراخواند

ایرنا- ایتالیا روز جمعه سفیر خود در مصر را به منظور رایزنی برای اعتراض به نبود پیشرفت در تحقیقات مربوط به قتل یک دانشجوی ایتالیایی در مصر به کشور فراخواند.
ایتالیا سفیر خود را از مصر فراخواند

خرید بک لینک