اولین پز پاندا در حیات وحش/عکس روز نشنال جئوگرافیک

اولین پز پاندا در حیات وحش/عکس روز نشنال جئوگرافیک
عکس روز نشنال جئوگرافیک به تصویری از یک پاندای ۱۶ ساله اختصاص دارد که از زندگی تحت نظر برای اولین بار وارد حیات وحش در یکی از پارک‌های ملی چین شده است.

اولین پز پاندا در حیات وحش/عکس روز نشنال جئوگرافیک

عکس روز نشنال جئوگرافیک به تصویری از یک پاندای ۱۶ ساله اختصاص دارد که از زندگی تحت نظر برای اولین بار وارد حیات وحش در یکی از پارک‌های ملی چین شده است.
اولین پز پاندا در حیات وحش/عکس روز نشنال جئوگرافیک

خرم خبر