اولین نمایشگاه شب یلدا به مناسبت هفته وحدت برگزار می‌شود

اولین نمایشگاه شب یلدا به مناسبت هفته وحدت برگزار می‌شود
مدیر عامل شرکت تعاونی ونمایشگاهی طره غرب عصر امروز در کرمانشاه گفت : شرکت تعاونی ونمایشگاهی طره غرب شرکت پیمانکاری برای افرادی که دارای سرمایه کم هستند بااطلاع رسانی در سطح شهر نمایشگاه دایر می کند.

اولین نمایشگاه شب یلدا به مناسبت هفته وحدت برگزار می‌شود

مدیر عامل شرکت تعاونی ونمایشگاهی طره غرب عصر امروز در کرمانشاه گفت : شرکت تعاونی ونمایشگاهی طره غرب شرکت پیمانکاری برای افرادی که دارای سرمایه کم هستند بااطلاع رسانی در سطح شهر نمایشگاه دایر می کند.
اولین نمایشگاه شب یلدا به مناسبت هفته وحدت برگزار می‌شود