اولین فتح گواردیولا در فوتبال جزیره

اولین فتح گواردیولا در فوتبال جزیره
منچسترسیتی موفق شد با برتری ۰-۳ برابر آرسنال فاتح جام اتحادیه شود.

اولین فتح گواردیولا در فوتبال جزیره

منچسترسیتی موفق شد با برتری ۰-۳ برابر آرسنال فاتح جام اتحادیه شود.
اولین فتح گواردیولا در فوتبال جزیره