اولین بازی برزیل با آلمان بعد از شکست ۱-۷

اولین بازی برزیل با آلمان بعد از شکست ۱-۷
ورزش سه نوشت:تیته، سرمربی برزیل اعلام کرد تیمش ترسی از رویارویی با آلمان ندارد.

اولین بازی برزیل با آلمان بعد از شکست ۱-۷

ورزش سه نوشت:تیته، سرمربی برزیل اعلام کرد تیمش ترسی از رویارویی با آلمان ندارد.
اولین بازی برزیل با آلمان بعد از شکست ۱-۷