اولیای دم به خاطر نوه شان از قصاص داماد خود گذشت کردند

ایران نوشت:مرد عکاس که همسر قهر کرده‌اش را به ناهار دعوت کرده و وی را کشته بود با گذشت خانواده قربانی‌اش از قصاص نجات یافت.

علم و فناوری

لردگان