اورهان پاموک در میان شش نامزد نهایی بوکر

اورهان پاموک در میان شش نامزد نهایی بوکر
نویسنده ترک برنده جایزه نوبل و نویسنده ایتالیایی که با نام مستعار می‌نویسد، به فهرست نهایی نامزدهای جایزه بوکر بین‌المللی راه یافتند.

اورهان پاموک در میان شش نامزد نهایی بوکر

نویسنده ترک برنده جایزه نوبل و نویسنده ایتالیایی که با نام مستعار می‌نویسد، به فهرست نهایی نامزدهای جایزه بوکر بین‌المللی راه یافتند.
اورهان پاموک در میان شش نامزد نهایی بوکر

فروش بک لینک

مرکز فیلم