اهدا ۱۰۰۰ بسته فرهنگی به بیماران و پرسنل بیمارستان روحانی به مناسبت میلاد امام حسن مجتبی (ع)

اهدا ۱۰۰۰ بسته فرهنگی به بیماران و پرسنل بیمارستان روحانی به مناسبت میلاد امام حسن مجتبی (ع)
به گزارش خبرگزاری خبرانلاین منطقه مازندران ، دکتر محمود صادقی رئیس این مرکز،، ازدیدار وعیادت از بیماران به مناسبت ولادت امام حسن مجتبی (ع) واهداء بسته های فرهنگی ارسالی به بیماران در این بیمارستان خبر داد.

اهدا ۱۰۰۰ بسته فرهنگی به بیماران و پرسنل بیمارستان روحانی به مناسبت میلاد امام حسن مجتبی (ع)

به گزارش خبرگزاری خبرانلاین منطقه مازندران ، دکتر محمود صادقی رئیس این مرکز،، ازدیدار وعیادت از بیماران به مناسبت ولادت امام حسن مجتبی (ع) واهداء بسته های فرهنگی ارسالی به بیماران در این بیمارستان خبر داد.
اهدا ۱۰۰۰ بسته فرهنگی به بیماران و پرسنل بیمارستان روحانی به مناسبت میلاد امام حسن مجتبی (ع)