انهدام مواضع دشمن فرضی توسط بالگردهای کبرا / ورود نیروهای ویژه سپاه به رزمایش نیروی زمینی

انهدام مواضع دشمن فرضی توسط بالگردهای کبرا / ورود نیروهای ویژه سپاه به رزمایش نیروی زمینی
تسنیم نوشت: نیروهای ویژه سپاه طی عملیات موفقیت‌آمیزی مواضع دشمن فرضی را از زمین و هوا مورد هدف قراردادند.

انهدام مواضع دشمن فرضی توسط بالگردهای کبرا / ورود نیروهای ویژه سپاه به رزمایش نیروی زمینی

تسنیم نوشت: نیروهای ویژه سپاه طی عملیات موفقیت‌آمیزی مواضع دشمن فرضی را از زمین و هوا مورد هدف قراردادند.
انهدام مواضع دشمن فرضی توسط بالگردهای کبرا / ورود نیروهای ویژه سپاه به رزمایش نیروی زمینی

خرید بک لینک