انهدام باند خانوادگی مواد فروش در شمال تهران/ پس از آزادی از زندان، باند تشکیل دادند!

انهدام باند خانوادگی مواد فروش در شمال تهران/ پس از آزادی از زندان، باند تشکیل دادند!
ایسنا نوشت: سرکلانتر یکم پلیس پایتخت از دستگیری سه عضو یک خانواده که بلافاصله پس از آزادی از زندان اقدام به ایجاد باند تهیه و توزیع مواد مخدر در شمال تهران کرده بودند، خبر داد.

انهدام باند خانوادگی مواد فروش در شمال تهران/ پس از آزادی از زندان، باند تشکیل دادند!

ایسنا نوشت: سرکلانتر یکم پلیس پایتخت از دستگیری سه عضو یک خانواده که بلافاصله پس از آزادی از زندان اقدام به ایجاد باند تهیه و توزیع مواد مخدر در شمال تهران کرده بودند، خبر داد.
انهدام باند خانوادگی مواد فروش در شمال تهران/ پس از آزادی از زندان، باند تشکیل دادند!

پایگاه خبری مبارز