انتقاد منتجب‌نیا از سوءاستفاده برخی از جمله «میزان حال فعلی افراد است» برای حذف یاران امام

انتقاد منتجب‌نیا از سوءاستفاده برخی از جمله «میزان حال فعلی افراد است» برای حذف یاران امام
ایرنا نوشت:قائم مقام حزب اعتماد ملی گفت: بعضی ها با تفسیر تنگ نظرانه از دیدگاه های امام راحل (ره) سعی دارند سوابق پیشتازان نهضت و انقلاب اسلامی را پاک کنند و آنها را نادیده بگیرند.

انتقاد منتجب‌نیا از سوءاستفاده برخی از جمله «میزان حال فعلی افراد است» برای حذف یاران امام

ایرنا نوشت:قائم مقام حزب اعتماد ملی گفت: بعضی ها با تفسیر تنگ نظرانه از دیدگاه های امام راحل (ره) سعی دارند سوابق پیشتازان نهضت و انقلاب اسلامی را پاک کنند و آنها را نادیده بگیرند.
انتقاد منتجب‌نیا از سوءاستفاده برخی از جمله «میزان حال فعلی افراد است» برای حذف یاران امام