انتقاد جان‌کری از رژیم‌صهیونیستی

انتقاد جان‌کری از رژیم‌صهیونیستی
تسنیم نوشت: وزیر امور خارجه آمریکا در نشستی در یکی از اندیشکده های آمریکا شرکت کرد.

انتقاد جان‌کری از رژیم‌صهیونیستی

تسنیم نوشت: وزیر امور خارجه آمریکا در نشستی در یکی از اندیشکده های آمریکا شرکت کرد.
انتقاد جان‌کری از رژیم‌صهیونیستی