انتقاد تلویحی هاشمی رفسنجانی از دستگاه‌های فرهنگی که بودجه سنگینی دارند و پاسخگو نیستند

انتقاد تلویحی هاشمی رفسنجانی از دستگاه‌های فرهنگی که بودجه سنگینی دارند و پاسخگو نیستند
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: امیدوارم وزارت ارشاد تا پایان دوره دولت، در جوی آرام و مناسب، منشاء خدمات مفیدی برای کشور باشد.

انتقاد تلویحی هاشمی رفسنجانی از دستگاه‌های فرهنگی که بودجه سنگینی دارند و پاسخگو نیستند

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: امیدوارم وزارت ارشاد تا پایان دوره دولت، در جوی آرام و مناسب، منشاء خدمات مفیدی برای کشور باشد.
انتقاد تلویحی هاشمی رفسنجانی از دستگاه‌های فرهنگی که بودجه سنگینی دارند و پاسخگو نیستند