انتقادات صریح مشاور نظامی رهبر انقلاب از سعودی‌ها

انتقادات صریح مشاور نظامی رهبر انقلاب از سعودی‌ها
مهر نوشت: مشاورعالی نظامی فرماندهی کل قوا با تاکید بر اینکه سعودی‌ها به کمک آمریکایی‌ها در منطقه اقدام به جنایت می‌کنند، گفت: سعودی‌ها با پول نفت در منطقه به ترویج وهابیت می‌پردازند.

انتقادات صریح مشاور نظامی رهبر انقلاب از سعودی‌ها

مهر نوشت: مشاورعالی نظامی فرماندهی کل قوا با تاکید بر اینکه سعودی‌ها به کمک آمریکایی‌ها در منطقه اقدام به جنایت می‌کنند، گفت: سعودی‌ها با پول نفت در منطقه به ترویج وهابیت می‌پردازند.
انتقادات صریح مشاور نظامی رهبر انقلاب از سعودی‌ها