انتشار با کیفیت‌ترین عکس‌ها از لکه مرموز یک سیاره کوتوله

انتشار با کیفیت‌ترین عکس‌ها از لکه مرموز یک سیاره کوتوله
دانشمندان ماموریت داون ناسا از عکس های تازه ای که این فضاپیما از پایین ترین مدارش به دور سرس گرفته را منتشر کرده‌اند، در میان این عکس‌ها از جمله تصاویری از دهانه اوکاتور که خیلی‌ها برای دیدنشان روزشماری می کرده‌اند دیده می‌شود.

انتشار با کیفیت‌ترین عکس‌ها از لکه مرموز یک سیاره کوتوله

دانشمندان ماموریت داون ناسا از عکس های تازه ای که این فضاپیما از پایین ترین مدارش به دور سرس گرفته را منتشر کرده‌اند، در میان این عکس‌ها از جمله تصاویری از دهانه اوکاتور که خیلی‌ها برای دیدنشان روزشماری می کرده‌اند دیده می‌شود.
انتشار با کیفیت‌ترین عکس‌ها از لکه مرموز یک سیاره کوتوله

اتومبیل

ماشین های جدید