انتخابات از مهمترین عرصه های حضور زنان در صحنه سیاسی کشور است

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: حضور در انتخابات از مهمترین صحنه های سیاسی و اجتماعی نظام به شمار می رود.

اخبر جهان

پرشین موزیک