امیر حاتمی (وزیر پیشنهادی دفاع) کیست؟

امیر حاتمی (وزیر پیشنهادی دفاع) کیست؟

به گزارش جهان نیوز؛ امیر سرتیپ امیر حاتمی از فرماندهان ارتش ایران است و ۵۱ سال سن دارد.
 
وی در دولت یازدهم جانشین سردار حسین دهقان وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح بود.

امیر حاتمی پیش از انتصاب به عنوان جانشین وزیر دفاع در آبان ۱۳۹۲، جانشین معاون ارکان و امور مشترک ستاد کل نیروهای مسلح بود.

امیر حاتمی روز سه شنبه ۱۷ مرداد ۹۶، توسط حسن روحانی رئیس جمهور دوازدهم به عنوان وزیر پیشنهادی دفاع به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد شد.

امیر حاتمی (وزیر پیشنهادی دفاع) کیست؟

به گزارش جهان نیوز؛ امیر سرتیپ امیر حاتمی از فرماندهان ارتش ایران است و ۵۱ سال سن دارد.
 
وی در دولت یازدهم جانشین سردار حسین دهقان وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح بود.

امیر حاتمی پیش از انتصاب به عنوان جانشین وزیر دفاع در آبان ۱۳۹۲، جانشین معاون ارکان و امور مشترک ستاد کل نیروهای مسلح بود.

امیر حاتمی روز سه شنبه ۱۷ مرداد ۹۶، توسط حسن روحانی رئیس جمهور دوازدهم به عنوان وزیر پیشنهادی دفاع به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد شد.

امیر حاتمی (وزیر پیشنهادی دفاع) کیست؟