امن‌ترین کشورهای دنیا برای زندگی کدامند؟

امن‌ترین کشورهای دنیا برای زندگی کدامند؟
ایسنا نوشت: موسسه تحقیقاتی لگاتوم دهمین شاخص رفاه جهانی سالانه خود را به تازگی منتشر کرده که مرفه‌ترین کشورهای جهان را رتبه‌بندی کرده است.

امن‌ترین کشورهای دنیا برای زندگی کدامند؟

ایسنا نوشت: موسسه تحقیقاتی لگاتوم دهمین شاخص رفاه جهانی سالانه خود را به تازگی منتشر کرده که مرفه‌ترین کشورهای جهان را رتبه‌بندی کرده است.
امن‌ترین کشورهای دنیا برای زندگی کدامند؟

نصب تلگرام فارسی