امسال ۱۲۵ وقف جدید در آذربایجان غربی ثبت شده است

امسال ۱۲۵ وقف جدید در آذربایجان غربی ثبت شده است
مدیرکل اوقاف و امور خیریه آذربایجان غربی از ثبت ۱۲۵ وقف جدید در استان طی ۸ ماه نخست خبرداد.

امسال ۱۲۵ وقف جدید در آذربایجان غربی ثبت شده است

مدیرکل اوقاف و امور خیریه آذربایجان غربی از ثبت ۱۲۵ وقف جدید در استان طی ۸ ماه نخست خبرداد.
امسال ۱۲۵ وقف جدید در آذربایجان غربی ثبت شده است