امسال چقدر خودرو تولید می شود؟

امسال چقدر خودرو تولید می شود؟
اقتصادنیوز از قول یک کارشناس اقتصاد نوشت: خودروسازان کشور در سال جاری حداکثر یک میلیون و یکصد هزار دستگاه انواع خودرو به تولید خواهند رساند چون برای بیش از این تعداد بازاری وجود ندارد.

امسال چقدر خودرو تولید می شود؟

اقتصادنیوز از قول یک کارشناس اقتصاد نوشت: خودروسازان کشور در سال جاری حداکثر یک میلیون و یکصد هزار دستگاه انواع خودرو به تولید خواهند رساند چون برای بیش از این تعداد بازاری وجود ندارد.
امسال چقدر خودرو تولید می شود؟

خرید بک لینک