امام در جریان تسخیر سفارت امریکا نبود/جریان ۱۳ آبان ۵۸ نبود، اتفاقی مانند کودتای ۲۸ مرداد رخ می‌داد

امام در جریان تسخیر سفارت امریکا نبود/جریان ۱۳ آبان ۵۸ نبود، اتفاقی مانند کودتای ۲۸ مرداد رخ می‌داد
جماران نوشت: قائم مقام موسسه حفظ و نشر آثار امام خمینی (ره) گفت: اینکه ادبیات چپ و افراطی چپ کلاسیک به اصطلاح مارکسیست‌ها، کمونیست‌ها یا حزب توده باعث این اقدام شده، سخنی بی‌پایه و مضحک است.

امام در جریان تسخیر سفارت امریکا نبود/جریان ۱۳ آبان ۵۸ نبود، اتفاقی مانند کودتای ۲۸ مرداد رخ می‌داد

جماران نوشت: قائم مقام موسسه حفظ و نشر آثار امام خمینی (ره) گفت: اینکه ادبیات چپ و افراطی چپ کلاسیک به اصطلاح مارکسیست‌ها، کمونیست‌ها یا حزب توده باعث این اقدام شده، سخنی بی‌پایه و مضحک است.
امام در جریان تسخیر سفارت امریکا نبود/جریان ۱۳ آبان ۵۸ نبود، اتفاقی مانند کودتای ۲۸ مرداد رخ می‌داد