امام جمعه پلدختر: شهادت حضرت رقیه لکه ننگین دیگری بر طبل رسوایی بنی امیه بود

امام جمعه پلدختر: شهادت حضرت رقیه لکه ننگین دیگری بر طبل رسوایی بنی امیه بود
امام جمعه پلدختر گفت: شهادت حضرت رقیه (س) لکه ننگین دیگری بر طبل رسوایی بنی امیه بود که تا ابد بر دامن آنان خواهد ماند

امام جمعه پلدختر: شهادت حضرت رقیه لکه ننگین دیگری بر طبل رسوایی بنی امیه بود

امام جمعه پلدختر گفت: شهادت حضرت رقیه (س) لکه ننگین دیگری بر طبل رسوایی بنی امیه بود که تا ابد بر دامن آنان خواهد ماند
امام جمعه پلدختر: شهادت حضرت رقیه لکه ننگین دیگری بر طبل رسوایی بنی امیه بود