امام جمعه موقت تهران: متاسفانه برخی مسئولان منتظر برجام در مرحله‌های بعدی هستند

امام جمعه موقت تهران: متاسفانه برخی مسئولان منتظر برجام در مرحله‌های بعدی هستند
مهر نوشت:امام جمعه موقت تهران گفت: عده‌ای گفتمان انقلاب و امام خمینی (ره) را تضعیف می‌کنند و می خواهند جامعه را به سوی غرب بکشانند.

امام جمعه موقت تهران: متاسفانه برخی مسئولان منتظر برجام در مرحله‌های بعدی هستند

مهر نوشت:امام جمعه موقت تهران گفت: عده‌ای گفتمان انقلاب و امام خمینی (ره) را تضعیف می‌کنند و می خواهند جامعه را به سوی غرب بکشانند.
امام جمعه موقت تهران: متاسفانه برخی مسئولان منتظر برجام در مرحله‌های بعدی هستند

فستیوال فیلم