ال‌جی G5 برخلاف تصور تمام‌فلزی نیست

ال‌جی G5 برخلاف تصور تمام‌فلزی نیست
ایسنا نوشت: گوشی G5، جدیدترین مدل ارائه‌شده ال‌جی، شکنجه‌های دردناکی را در راه آزمون‌های خراش، سوزاندن و خمیدگی متحمل و نتایج جالب توجهی از آن دریافت شده که در صدر آن، پوشش پلاستیکی این گوشی به ظاهر فلزی است.

ال‌جی G5 برخلاف تصور تمام‌فلزی نیست

ایسنا نوشت: گوشی G5، جدیدترین مدل ارائه‌شده ال‌جی، شکنجه‌های دردناکی را در راه آزمون‌های خراش، سوزاندن و خمیدگی متحمل و نتایج جالب توجهی از آن دریافت شده که در صدر آن، پوشش پلاستیکی این گوشی به ظاهر فلزی است.
ال‌جی G5 برخلاف تصور تمام‌فلزی نیست

بک لینک