الهام علی‌اف به ترامپ تبریک گفت

الهام علی‌اف به ترامپ تبریک گفت
ایرنا نوشت: الهام علی اف رییس جمهوری آذربایجان روز چهارشنبه طی پیامی به دونالد ترامپ انتخاب وی به ریاست جمهوری آمریکا را تبریک گفت.

الهام علی‌اف به ترامپ تبریک گفت

ایرنا نوشت: الهام علی اف رییس جمهوری آذربایجان روز چهارشنبه طی پیامی به دونالد ترامپ انتخاب وی به ریاست جمهوری آمریکا را تبریک گفت.
الهام علی‌اف به ترامپ تبریک گفت

oxin channel