اقدام ضدفرهنگی شهرداری تهران در مزار شهدای گمنام

اقدام ضدفرهنگی شهرداری تهران در مزار شهدای گمنام

به گزارش جهان نیوز، مزار شهدای گمنام بوستان پلیس تهرانپارس که از سال ۹۱ محلی برای برگزاری مراسمات مذهبی از جمله ادعیه کمیل، عرفه و مراسمات شب های قدر بوده، با دستور شهردار منطقه چهار مورد بی مهری قرار گرفته است.

بنابر این گزارش،طبق گفته محمدزاده شهردار ناحیه ۹ منطقه چهار تهران، پیرو دستور حسینی شهردار منطقه، کانکس مختص فعالیت های فرهنگی شهدای گمنام مستقر در بوستان پلیس جمع آوری خواهد شد. لازم به ذکر است این کانکس ویژه آماده سازی فعالیت های مربوط به مراسمات مذهبی بوستان پلیس بوده که پیشتر نیز به دستور شهرداری منطقه چهار و اداره زیباسازی در آن مکان مستقر شده بود.

اقدام ضدفرهنگی شهرداری تهران در مزار شهدای گمنام

به گزارش جهان نیوز، مزار شهدای گمنام بوستان پلیس تهرانپارس که از سال ۹۱ محلی برای برگزاری مراسمات مذهبی از جمله ادعیه کمیل، عرفه و مراسمات شب های قدر بوده، با دستور شهردار منطقه چهار مورد بی مهری قرار گرفته است.

بنابر این گزارش،طبق گفته محمدزاده شهردار ناحیه ۹ منطقه چهار تهران، پیرو دستور حسینی شهردار منطقه، کانکس مختص فعالیت های فرهنگی شهدای گمنام مستقر در بوستان پلیس جمع آوری خواهد شد. لازم به ذکر است این کانکس ویژه آماده سازی فعالیت های مربوط به مراسمات مذهبی بوستان پلیس بوده که پیشتر نیز به دستور شهرداری منطقه چهار و اداره زیباسازی در آن مکان مستقر شده بود.

اقدام ضدفرهنگی شهرداری تهران در مزار شهدای گمنام