اقدام خطرناک عربستان که به جنگ حتمی با ایران می‌انجامد

به گزارش جهان، «ایرانی ها از طریق رقم زدن معادلات جدید در شهرهای مختلف سوریه از جمله حلب توانستند هر گونه مذاکرات بعدی در ژنو با معارضان سوریه را به سود خود جلو ببرند.»

روزنامه صهیونیستی «هآرتص» نوشت: «با خارج شدن مناطق و شهرک هایی در حلب از دست معارضان سوریه توسط ارتش و همپیمانان روسی و ایرانی، عربستان در پی جبران برای گروه های مسلح در سوریه خواهد شتافت.»

هآرتص ادامه داد: «عربستان در نظر دارد تا در سوریه از طریق نیروهای ارتش این کشور عملیات نظامی در سوریه انجام دهد که این اقدام خطرناک به معنی جنگ حتمی عربستان با ایران در خاک سوریه است.»

این روزنامه افزود: «روس ها و ایرانی ها از طریق رقم زدن معادلات جدید در شهرهای مختلف سوریه از جمله حلب توانستند هر گونه مذاکرات بعدی در ژنو با معارضان سوریه را به سود خود جلو ببرند.»

هآرتص افزود: «سقوط شهرک ها و مناطق حلب توسط ارتش سوریه و همپیمانان ایرانی و روس ضربه محکمی بر پیکره معارضان این کشور محسوب می شود. مردم حلب به خاطر فشار اقتصادی، قبل از سیطره ارتش سوریه به مناطق حلب به مرزهای ترکیه فرار کرده اند.»
منبع:جام نیوز

href=”http://jahannews.com/fa/doc/news/472637/%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D8%B7%D8%B1%D9%86%D8%A7%DA%A9-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%AD%D8%AA%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%AF”>

خبر دانشجویی

شبکه خانگی