«افشاگری» در صفحه اول روزنامه‌ها /واکنش به سخنان آملی لاریجانی علیه روحانی و تخلفات نجومی شهرداری

«افشاگری» در صفحه اول روزنامه‌ها /واکنش به سخنان آملی لاریجانی علیه روحانی و تخلفات نجومی شهرداری
پیشخوان روزنامه‌های کشور امروز سه اتفاق دیروز در مورد املاک نجومی، سخنان رییس قوه قضاییه در انتقاد از رییس‌جمهور و سخنان وزیر سابق ارشاد درباره اتاق‌های تخریب علیه دولت را مورد توجه قرار دادند.

«افشاگری» در صفحه اول روزنامه‌ها /واکنش به سخنان آملی لاریجانی علیه روحانی و تخلفات نجومی شهرداری

پیشخوان روزنامه‌های کشور امروز سه اتفاق دیروز در مورد املاک نجومی، سخنان رییس قوه قضاییه در انتقاد از رییس‌جمهور و سخنان وزیر سابق ارشاد درباره اتاق‌های تخریب علیه دولت را مورد توجه قرار دادند.
«افشاگری» در صفحه اول روزنامه‌ها /واکنش به سخنان آملی لاریجانی علیه روحانی و تخلفات نجومی شهرداری

تلگرام نارنجی