افزودن کیوآرکد / QR Code به صفحه آبی مرگ ویندوز ۱۰ توسط مایکروسافت

افزودن کیوآرکد / QR Code به صفحه آبی مرگ ویندوز ۱۰ توسط مایکروسافت
مایکروسافت از ویندوز ۸ به بعد تغییرات ظاهری را در صفحه آبی مرگ / Blue Screen of Death داد و به چهره غمناک معروف در ویندوز رسید که هنگام بروز خطا کاربران با آن مواجه می‌شوند.

افزودن کیوآرکد / QR Code به صفحه آبی مرگ ویندوز ۱۰ توسط مایکروسافت

مایکروسافت از ویندوز ۸ به بعد تغییرات ظاهری را در صفحه آبی مرگ / Blue Screen of Death داد و به چهره غمناک معروف در ویندوز رسید که هنگام بروز خطا کاربران با آن مواجه می‌شوند.
افزودن کیوآرکد / QR Code به صفحه آبی مرگ ویندوز ۱۰ توسط مایکروسافت

بک لینک رنک ۴

فیلم سریال آهنگ