افزایش ۷٫۴درصدی مصرف بنزین در ایام نوروزی در اهواز

افزایش ۷٫۴درصدی مصرف بنزین در ایام نوروزی در اهواز
ایرنا نوشت : مدیر شرکت پخش فراورده های نفتی منطقه اهواز از افزایش ۷٫۴درصدی مصرف بنزین در ۱۵روز تعطیلات نوروزی امسال نسبت به مدت مشابه پارسال در حوزه عملیاتی این شرکت خبر داد.

افزایش ۷٫۴درصدی مصرف بنزین در ایام نوروزی در اهواز

ایرنا نوشت : مدیر شرکت پخش فراورده های نفتی منطقه اهواز از افزایش ۷٫۴درصدی مصرف بنزین در ۱۵روز تعطیلات نوروزی امسال نسبت به مدت مشابه پارسال در حوزه عملیاتی این شرکت خبر داد.
افزایش ۷٫۴درصدی مصرف بنزین در ایام نوروزی در اهواز

فروش بک لینک