افزایش ۴برابری قیمت موادمخدر در یک سال/ کاهش محسوس سرقت‌های خرد در تهران پس از جمع‌آوری معتادان

افزایش ۴برابری قیمت موادمخدر در یک سال/ کاهش محسوس سرقت‌های خرد در تهران پس از جمع‌آوری معتادان
ایسنا نوشت: معاون مقابله با عرضه ستاد مبارزه با مواد مخدر از کاهش ۴۰ تا ۴۵ درصدی آمار سرقت خرد در پایتخت پس از جمع آوری معتادان متجاهر خبر داد.

افزایش ۴برابری قیمت موادمخدر در یک سال/ کاهش محسوس سرقت‌های خرد در تهران پس از جمع‌آوری معتادان

ایسنا نوشت: معاون مقابله با عرضه ستاد مبارزه با مواد مخدر از کاهش ۴۰ تا ۴۵ درصدی آمار سرقت خرد در پایتخت پس از جمع آوری معتادان متجاهر خبر داد.
افزایش ۴برابری قیمت موادمخدر در یک سال/ کاهش محسوس سرقت‌های خرد در تهران پس از جمع‌آوری معتادان