افزایش دما در بیشتر استان‌های ایران/ مشهد همچنان زیر صفر

افزایش دما در بیشتر استان‌های ایران/ مشهد همچنان زیر صفر
ایسنا نوشت: مدیرکل پیش‌بینی و هشدار سریع هواشناسی کشور از افزایش دما در غالب نقاط کشور در این هفته خبر داد.

افزایش دما در بیشتر استان‌های ایران/ مشهد همچنان زیر صفر

ایسنا نوشت: مدیرکل پیش‌بینی و هشدار سریع هواشناسی کشور از افزایش دما در غالب نقاط کشور در این هفته خبر داد.
افزایش دما در بیشتر استان‌های ایران/ مشهد همچنان زیر صفر