افزایش توان باتری خودروهای الکتریکی تسلا؛صفر تا صد: ۲٫۵ ثانیه!

افزایش توان باتری خودروهای الکتریکی تسلا؛صفر تا صد: ۲٫۵ ثانیه!
ایسنا نوشت: شرکت تسلا با افزایش توان مجموعه باتری در نسل جدید سری اس و ایکس توانست شتاب صفر تا ۱۰۰ کیلومتر را تا ۲٫۵ ثانیه کاهش دهد.

افزایش توان باتری خودروهای الکتریکی تسلا؛صفر تا صد: ۲٫۵ ثانیه!

ایسنا نوشت: شرکت تسلا با افزایش توان مجموعه باتری در نسل جدید سری اس و ایکس توانست شتاب صفر تا ۱۰۰ کیلومتر را تا ۲٫۵ ثانیه کاهش دهد.
افزایش توان باتری خودروهای الکتریکی تسلا؛صفر تا صد: ۲٫۵ ثانیه!

فیلم سریال آهنگ