اعضای فراکسیون امید به دیدار روحانی می‌روند

اعضای فراکسیون امید به دیدار روحانی می‌روند
تسنیم نوشت:فراکسیون امید مجلس به‌زودی دیداری با رییس‌جمهور و اعضای کابینه برگزار می‌کند.

اعضای فراکسیون امید به دیدار روحانی می‌روند

تسنیم نوشت:فراکسیون امید مجلس به‌زودی دیداری با رییس‌جمهور و اعضای کابینه برگزار می‌کند.
اعضای فراکسیون امید به دیدار روحانی می‌روند

مد روز