اظهارنظر عجیب ترانه علیدوستی درباره اغتشاشات اخیر

اظهارنظر عجیب ترانه علیدوستی درباره اغتشاشات اخیر

به گزارش جهان نیوز، ترانه علیدوستی در توییتر نوشت: «به نوبه خودم خواهش میکنم این رویه رو همینجا متوقف کنید. با مردم معترض برخورد فیزیکی نکنید، خشمشون رو درک و آرومشون کنید. با هر نگرشی امانت دار جون و سلامتیشون باشید; چه معترضین چه بازداشت شده ها; انتظار داریم در امنیت باشن و در پناه قانون.»

اظهارنظر عجیب ترانه علیدوستی درباره اغتشاشات اخیر

به گزارش جهان نیوز، ترانه علیدوستی در توییتر نوشت: «به نوبه خودم خواهش میکنم این رویه رو همینجا متوقف کنید. با مردم معترض برخورد فیزیکی نکنید، خشمشون رو درک و آرومشون کنید. با هر نگرشی امانت دار جون و سلامتیشون باشید; چه معترضین چه بازداشت شده ها; انتظار داریم در امنیت باشن و در پناه قانون.»

اظهارنظر عجیب ترانه علیدوستی درباره اغتشاشات اخیر