اطلاعیه ستاد احیای دریاچه ارومیه درباره سخنان کلانتری

اطلاعیه ستاد احیای دریاچه ارومیه درباره سخنان کلانتری
به دنبال برگزاری نشست خبری دبیر و مدیر دفتر برنامه ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه ، روابط عمومی این ستاد با صدور اطلاعیه ای، ضمن تشکر از رسانه های گروهی که با گرایش های مختلف فکری، به موضوع احیای دریاچه اهمیت داده اند؛ تحلیل برخی از رسانه ها از سخنان دبیر ستاد دکتر عیسی کلانتری را مغایر با موضع ستاد و دبیر آن اعلام کرد.

اطلاعیه ستاد احیای دریاچه ارومیه درباره سخنان کلانتری

به دنبال برگزاری نشست خبری دبیر و مدیر دفتر برنامه ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه ، روابط عمومی این ستاد با صدور اطلاعیه ای، ضمن تشکر از رسانه های گروهی که با گرایش های مختلف فکری، به موضوع احیای دریاچه اهمیت داده اند؛ تحلیل برخی از رسانه ها از سخنان دبیر ستاد دکتر عیسی کلانتری را مغایر با موضع ستاد و دبیر آن اعلام کرد.
اطلاعیه ستاد احیای دریاچه ارومیه درباره سخنان کلانتری

دانلود ها پلاس