اصولگرایان سنتی با ائتلاف«دایره‌ای»به مصاف تندروها می‌روند

اصولگرایان سنتی با ائتلاف«دایره‌ای»به مصاف تندروها می‌روند
اصولگرایان هنوز از استراتژی نهایی خود برای اردیبهشت ۹۶ رونمایی نکرده‌اند اما تجربه دو انتخابات پیشین گویی سنتی‌های راست‌گرا را بر آن داشته که پرقدرت به میدان‌ تصمیم‌گیری‌های اصولگرایانه بازگردند.

اصولگرایان سنتی با ائتلاف«دایره‌ای»به مصاف تندروها می‌روند

اصولگرایان هنوز از استراتژی نهایی خود برای اردیبهشت ۹۶ رونمایی نکرده‌اند اما تجربه دو انتخابات پیشین گویی سنتی‌های راست‌گرا را بر آن داشته که پرقدرت به میدان‌ تصمیم‌گیری‌های اصولگرایانه بازگردند.
اصولگرایان سنتی با ائتلاف«دایره‌ای»به مصاف تندروها می‌روند

فیلم سریال آهنگ