اصغرزاده: استفاده روسیه از پایگاه هوایی همدان خلاف شعار نه‌شرقی- نه‌غربی است

اصغرزاده: استفاده روسیه از پایگاه هوایی همدان خلاف شعار نه‌شرقی- نه‌غربی است
ابراهیم اصغرزاده در کافه خبر پاسخگوی پرسش‌های ما درباره آثار و ابعاد برجام بود.

اصغرزاده: استفاده روسیه از پایگاه هوایی همدان خلاف شعار نه‌شرقی- نه‌غربی است

ابراهیم اصغرزاده در کافه خبر پاسخگوی پرسش‌های ما درباره آثار و ابعاد برجام بود.
اصغرزاده: استفاده روسیه از پایگاه هوایی همدان خلاف شعار نه‌شرقی- نه‌غربی است

عکس